دفتر مرکزی

شهر: ساری مدیر مسئول: نصیری تلفن: 01144430120 آدرس: میدان خزر ابتدای جاده فرح‌آباد مجتمع دنیای آرزو طبقه همکف